Tag: Bộ tem Vesak Lào

Tự hào về các bộ tem của Bưu chính châu Á kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak

Ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh là ngày lễ trọng đại đối với một số quốc gia ở châu Á. Ngành Bưu chính từ nhiều năm qua cứ đến những dịp đón ngày Rằm tháng Tư âm lịch là phát hành các bộ tem về đề tài “Kính Mừng Phật Đản” làm náo nức bao người tôn Phật - kính Pháp - trọng Tăng.
09:46 28/03/2019