Phật Giáo

Bốn lạng hơn ngàn cân

Thứ năm, 16/06/2016 | 11:04

Trong thuật của Trung Quốc gọi đó là “Bốn lạng hơn ngàn cân”. Đạo Lão gọi là “Lấy lui làm tiến”. Còn Phật giáo thì là “Lấy không đối có”.

 
Nếu có người muốn ăn miếng trả miếng với bạn thì việc trước hết là không nên báo thù. Vì nếu như người ta phóng hỏa, mà bạn lại châm thêm dầu thì càng nguy to. Còn nếu bạn đi đâu đó chốc lát, rồi trở lại hòa giải thì có thể chuyển nguy thành an.

Trong xã hội này, thường xảy ra những chuyện vụn vặt. Nếu chúng ta không nhẫn được thì sẽ sinh ra đại loạn. Bạn hãy nên nghĩ đến tương lai của bản thân mình. Tuyệt đối không nên ăn miếng trả miếng, ra đòn trả đòn. Tất nhiên sẽ có người phản bác: “Nếu không chống lại thì kết quả người bị tiêu diệt chính là mình”. Trên thực tế, chúng ta không chống lại chẳng phải vì chúng ta sợ hãi, trốn tránh, mà là lấy tĩnh chế ngự động.

Trong thuật của Trung Quốc gọi đó là “Bốn lạng hơn ngàn cân”. Đạo Lão gọi là “Lấy lui làm tiến”. Còn Phật giáo thì là “Lấy không đối có”.

“Không” bao gồm sức mạnh vô hạn. “Có” dù lớn, nhiều bao nhiêu cũng là có hạn. “Có” mãi mãi vẫn nằm trong “không”. Vì vậy, trước hết chúng ta cần phải nhẫn nhục, rồi sau đó mới dùng lý trí để xử lý vấn đề. Cuộc chiến vĩ đại nhất là cuộc chiến không dùng đến một binh, một tướng nào. “Lấy không đối có” trong Phật giáo, có thể gọi là cách vận dụng binh pháp tối thượng thừa.

Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất.

Pháp sư: Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z