Phật Giáo

BRVT: Mời viết kỷ yếu Đại Giới đàn Thiện Hòa - Đại Tòng Lâm

Thứ năm, 27/03/2014 | 08:44

Kính mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp bài viết của Chư tôn đức Giáo phẩm tăng ni, các học giả, các nhà nghiên cứu, qúy nam nữ cư sĩ phật tử để tập kỷ yếu thành công viên mãn.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               BAN TRỊ SỰ                                                          -
             BAN VĂN HÓA  
              -                            Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2014
            Số: 84/TM. BVH

                                                 
THƯ MỜI
                  (V/v Viết Kỷ yếu Đại Giới đàn Thiện Hòa - Đại Tòng Lâm)

Ban Trị sự - Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng kính mời:
Chư tôn đức Giáo phẩm tăng ni 
Qúy Giáo sư, các học giả, nhà nghiên cứu 

Tham gia viết bài cho tập Kỷ yếu Đại Giới đàn Thiện Hòa, chủ đề: “HAI MƯƠI NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: 

Ban Trị sự - Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

1. Thời gian: Thời gian dự kiến phát hành tác phẩm: ngày 10/08/2014 (15/07/ÂL).

2. Địa điểm:  Địa điểm phát hành: Văn phòng Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG KỶ YẾU:

1. Phần I: Đất và Người

Ghi lại lịch sử hình thành, truyền thừa Đại Tòng Lâm (hình ảnh minh họa) tưởng niệm những bậc Tổ khai sơn, Chư tôn đức hữu công qúa cố.

Phương pháp viết: Các thể loại văn học.

2. Phần II: Pháp và Hành

Trình bày Giới luật, Thanh quy, pháp hành trì Giới Định Tuệ trong đời sống tu tập của Tăng Ni, Phật tử…

Phương pháp viết: Thể loại bình luận, phiên dịch, nghiên cứu, so sánh….và các thể loại khác.

3. Phần III: Trao và Nhận

Ý nghĩa Giáo dục, Văn hóa  tác động  đến mọi người qua 07 kỳ Giới đàn.

Phương pháp viết: Thể loại tự sự, hồi ký, bình luận, trích dẫn, phóng sự, nghiên cứu, bình luận, so sánh với các Giới đàn khác... mang tính kết nối, truyền thừa tại Giới đàn Thiện Hòa, những nhân vật trước đây và hiện tại có uy tín đã gắn bó, trưởng thành từ Giới đàn Thiện Hòa.

III. QUY CÁCH VĂN BẢN: 

Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, chừa lề tự động, cách đoạn 6pt, dài không quá 5.000 chữ (6 trang A4). Tài liệu trích dẫn đặt ở cuối trang (dùng chế độ “Footnotes” tự động).

IV. KẾ HOẠCH NHẬN BÀI:

1. Thời gian:
Từ 15/03/2014 đến 15/4/2014: Nhận đăng ký tên và tóm tắt bài viết.
Từ 19/4/2014 đến 19/5/2014: Nhận toàn văn bài viết.
Từ 19/5/2013 đến 10/06/2014: Ban Tổ chức tập hợp bài viết, biên tập nội dung, chỉnh sửa và xin phép in sách. 

2. Địa chỉ và Email Nhận bài: 
TT.Ths Giác Trí. ĐT: 093-7099-508; Email: sugiactri@gmail.com
Văn phòng Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm - Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
  
ĐĐ.Thích Thiện Thuận. ĐT: 094.854.5554; Email: thichthienthuan@yahoo.com  
ĐĐ.Ths Thích Nhuận Nghĩa. ĐT: 093.737.6919; Email: nhuannghia2008@yahoo.com  
SC.Ts Liễu Pháp. ĐT: 091.391.6486; Email: lieuphap@gmail.com  
ĐĐ.Thích Thiện Thông. ĐT: 093.8118.141; Email: thichthienthong04@yahoo.com
 
Kính mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp bài viết của Chư tôn đức Giáo phẩm Tăng, Ni các học giả, các nhà nghiên cứu, quý nam nữ cư sĩ phật tử để tập kỷ yếu thành công viên mãn.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
PHÓ BAN TRỊ SỰ 

Thượng tọa THÍCH GIÁC TRÍ


*Để thuận tiện cho việc biên tập kỷ yếu, đề nghị qúy vị hoan hỷ gởi các bài viết qua email theo địa chỉ trên.  
*Để tiện liên lạc và cúng dường chi trả nhuận bút, kính đề nghị Qúy Ngài đính kèm theo bài viết các thông tin: Họ tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác, số tài khoản ngân hàng (tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng).                   

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z