Phật Giáo

Buông

Thứ năm, 01/08/2016 | 13:59

Buông thôi vọng cảnh trần gian/Pháp lành sẵn có nương thân tu hành/Giúp đời báo Phật thâm ân/Bước chân tỉnh giác giữa trần gian mê.

 
Trăm năm một cuộc trần ai,
Đuổi theo danh lợi tiền tài tiến thân.
Chìm trong năm dục sáu trần,
Hiếu ân không báo nghĩa nhân không tường.

Huyễn thân giả tạm vô thường,
Không lo tu tỉnh lạc đường vô minh.
Một mai rã xác tiêu hình,
Kiếp người uổng phí tội tình đeo mang.

Buông thôi vọng cảnh trần gian,
Pháp lành sẵn có nương thân tu hành.
Giúp đời báo Phật thâm ân,
Bước chân tỉnh giác giữa trần gian mê.

Phật Thiên Nhãn - Mỹ Tân
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1734825043426416&set=a.1387574274818163.1073741825.100006968114285&type=3&theater
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z