Phật Giáo

Cà Mau: Khai giảng khóa An cư Kiết hạ

Thứ năm, 06/06/2015 | 09:52

Sáng ngày 19/04/Ất Mùi (05/06/2015), tại Tổ đình Sắc tứ Quan Âm cổ tự, BTS PG tỉnh Cà Mau đã khai mạc khóa An cư Kiết hạ năm 2015 PL.2559.

Chứng minh và tham dự lễ gồm có TT.Thích Huệ Thành - Trưởng BTS PG tỉnh Cà Mau, cùng Chư tôn đức BTS, chư hành giả an cư...đại diện các ban ngành và gần 300 nam, nữ phật tử từ các Đạo tràng trong tỉnh.
 
Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Thành đã long trọng tuyên bố khai giảng Khoá an cư, Thượng tọa cho biết đây là sinh hoạt truyền thống của Phật giáo có từ lúc đức Phật còn tại thế; trong năm, các vị tu sĩ Phật giáo có 9 tháng vân du hoằng hoá và 3 tháng còn lại phải trở về trú xứ để thúc liễm thân tâm trau giồi Giới đức.

Mùa An cư bắt đầu vào trung tuần tháng 4 Âm lich là tháng bắt đầu mưa, các loài côn trùng xuất hiện nhiều trên mặt đất nên các vị phải ở tại chỗ để tránh dẫm đạp lên các loài bò sát, thể hiện lòng từ bi cũng đồng thời tấn tu tam vô lậu học, đại diện hành giả an cư đã có lời phát nguyện nỗ lực tinh tấn tu học không để phụ lòng Chư tôn đức lãnh đạo BTS quan tâm lo lắng.

Phật tử Hoa Minh đại diện cho phật tử từ các Đạo tràng, phát nguyện tin tấn tu học theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của Chư tôn Thiền đức, và phát tâm hộ trì Chính pháp bằng cách chung tay góp phần tịnh tài, tịnh vật dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo để trợ duyên cho Chư tôn đức tăng, ni có đủ thiện duyên, yên tâm tu học.

TT.Thích Phước Lợi ban đạo từ cho buổi lễ, ngài sách tấn chư tăng ni hãy tập trung tất cả cho việc tu học trong suốt thời gian nhập Hạ, mỗi hành giả An cư hãy tự thắp đuốc mà đi để gióng trống từ bi, khêu đèn trí tuệ, nêu cao ngọn cờ giải thoát đem lại an lạc cho mình và mọi người.
               
Như Thanh – Ban TTTT PG Cà Mau
Như Thanh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z