Phật Giáo

Các Chuyên gia Ucraina, Trung Quốc tổ chức Hội thảo về Phật giáo

Thứ năm, 24/05/2017 | 09:08

Thứ Hai, ngày 22/05/2017, các Chuyên gia Ucraina, Trung Quốc tổ chức Hội thảo về các khía cạnh khoa học, triết học Phật giáo.

Trịnh Đối (鄭対- Zheng Dui) người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc giao lưu văn hoá Tây Tạng đã trao khăn trắng theo truyền thống Tây Tạng cho Anatoly Kolodny, Hiệp hội các nhà khoa học tôn giáo Ucraina (thứ 3), trong cuộc họp bàn tròn ở Kiev, Ukraina vào ngày 22/05/2017. (Tân Hoa Xã/Sergey)

Cuộc Hội thảo được tổ chức bởi Viện Triết học thuộc Học viện Khoa học Quốc gia của Ukraina đã thu hút hơn 30 nhà triết học, các nhà nghiên cứu tôn giáo, sử gia và Phật giáo đồ của hai quốc gia.

Trịnh Đối (鄭対- Zheng Dui) người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc trao đổi văn hóa Tây Tạng nói rằng mục đích chính của cuộc Hội thảo nhằm chia sẻ di sản văn hóa và lịch sử phong phú của Phật giáo với người Ucraina.

Trịnh Đối (鄭対) nói với Tân Hoa Xã rằng: "Chúng tôi đã tổ chức một phái đoàn trao đổi văn hoá, bao gồm các đại diện của chính quyền địa phương, các nhà khoa học, cả một vị Lạt Ma đã được công nhận để giúp người Ukraina hiểu rõ hơn về các khía cạnh đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng”.

Trong khi đó, ông Anatoly Kolodny, Chủ tịch Hiệp hội các nhà khoa học tôn giáo Ucraina nói rằng Phật giáo đang trở nên phổ biến ở Ukraina vì triết lý này đang giúp mọi người xây dựng một xã hội hài hòa.

Ông Anatoly Kolodny nói với Tân Hoa Xã rằng: "Trong thực tiễn Phật giáo, người Ucraina có cơ hội học cách để khoan dung với bất kỳ người nào - với những quan điểm khác, với lối sống khác".

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Có một cuộc tranh cãi giữa các tôn giáo khác nhau ở Ukraina, nhưng với Phật giáo luôn hài hòa. Đại diện của các tôn giáo khác phải học hỏi từ Phật giáo cách duy trì thái độ thân thiện đối với mọi người”.

Ánh đạo vàng từ bi trí tuệ Phật giáo đã lan tỏa đến Ucraina (Cộng hòa tự trị Krym) vào cuối thập niên 1980 cuối thế kỷ 20, khi hình bóng tăng sĩ Phật giáo đầu tiên viếng thăm thành phố Donetsk ở phía đông đất nước này.

Năm 1991, ba cộng đồng Phật giáo đã được đăng ký tại vùng Donetsk, Kharkov và Lugansk ở phía đông Ukraina.

Hiện nay, tổng cộng 58 cộng đồng Phật giáo được chính thức đăng ký ở Ukraina, nhưng các nhà khoa học tôn giáo địa phương đánh giá số thực tế của họ tại hơn 100 cộng đồng Phật giáo.

Theo báo cáo phân tích nhân khẩu học của Peter Harvey (2013): tổng số phật tử Ukraina khoảng 44.573.205 người chiếm tỷ lệ 0,1% dân số.

Vân Tuyền (Nguồn: Tân Hoa Xã)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z