Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước

Những điểm nêu trên, Giáo hội chân thành tín tưởng sự tán đồng của chư Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, sẽ được thể hiện qua những đóng góp cụ thể nhằm thành tựu viên mãn hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh
Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VI (2007-2012)GHPGVN

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VI (2007-2012)GHPGVN

Kỳ VI 23/03/2012, 15:23

Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện, các cấp Giáo  hội địa phương nhằm cụ thể hóa về mặt hình thức, nội dung các báo cáo công tác Phật sự được cụ thể, phong phú, chính xác và khoa học

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007) của GHPGVN

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007) của GHPGVN

Kỳ VI 23/03/2012, 15:20

Tất cả Tăng, Ni, Phật tử chúng ta nhất tâm phát huy những kết quả tốt đẹp đã thành tựu, những nội dung tư duy tích cực đã tích luỹ, thống nhất ý chí và hành động để phấn đấu hoàn thành Chương trình hoạt động của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI đề ra.

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI

Kỳ VI 23/03/2012, 15:15

Đại hội còn thông qua bản dự thảo kế hoạch sửa đổi Hiến chương, suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh và Đức Pháp chủ, danh sách đề cử nhân sự của Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI và tiến hành nghi thức Tấn phong Giáo phẩm cho Tăng, Ni cả nước

Phần một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Phần một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Kỳ VI 23/03/2012, 15:02

Mở Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, gần 300 vị thành viên Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban giảng huấn các trường Trung cấp Phật học phía Nam tham dự.

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỳ III 24/01/2012, 17:07

Với niềm tin đó, Đại hội xin bày tỏ một lần nữa với Cụ Tổng Bí thư lòng biết ơn chân thành về bức thư của Cụ nói lên những tình cảm cao quý, tốt đẹp của Cụ đối với Phật giáo Việt Nam.

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

Nghi quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN

Kỳ III 24/01/2012, 16:56

Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V dự thảo tu chỉnh Hiến chương, Thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Trị sự  do Hội đồng Trị sự  họp phiên thứ nhất bầu ra (có danh sách kèm)

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc

Kỳ III 24/01/2012, 16:51

Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội xác nhận, thể hiện truyền thống Phật giáo Việt Nam gắn bó với Dân tộc ngày càng được tô bồi vun đắp

Báo cáo về hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ II của GHPGVN

Báo cáo về hoạt động Phật giáo Quốc tế nhiệm kỳ II của GHPGVN

Kỳ III 24/01/2012, 16:46

Các hoạt động đào tạo Tăng, Ni, phiên dịch Đại Tạng Kinh, các sinh hoạt tín ngưỡng trang nghiêm tại nhiều tự viện tòng lâm trên khắp đất nước đã có tác động trực tiếp gắn bó tâm tư và tình cảm của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam tại hải ngoại với quê hương đất nước

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam

Kỳ I 23/01/2012, 16:54

Chúng ta đang đánh dấu một giai đoạn mới vô cùng quan trọng, vừa tiếp nối truyền thống vẻ vang của 2000 năm truyền bá giáo lý của Đức Bổn sư trên đất nước này, vừa viết những trang sử mới 

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của GHPGVN

Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của GHPGVN

Kỳ III 22/01/2012, 15:45

Thực trạng xã hội hiện nay kêu gọi sự đóng góp rất nhiều của Tăng, Ni và Phật tử trong công cuộc giáo dục đạo đức, bảo tồn và phát triển nền văn hoá dân tộc. Giáo hội cần ra sức vận động tổ chức cho Tăng, Ni, Phật tử tham gia vào các mặt hoạt động này

Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm nhiệm kỳ II và dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của HĐTS GHPGVN

Báo cáo tổng kết hoạt động 5 năm nhiệm kỳ II và dự thảo chương trình hoạt động nhiệm kỳ III của HĐTS GHPGVN

Kỳ III 22/01/2012, 15:40

Nhiều vị giáo phẩm tiêu biểu trong Giáo hội vừa được bầu vào Đại biểu Quốc hội khoá IX để góp phần phản ánh những nguyện vọng của Tăng, Ni, Phật tử và quần chúng nhân dân với Quốc hội và Nhà nước.

Bài phát biểu của ông PHẠM VĂN KIẾT, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bài phát biểu của ông PHẠM VĂN KIẾT, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kỳ III 22/01/2012, 15:33

Những thành tựu năm năm qua của Giáo hội thể hiện rõ nét tình yêu tổ quốc và tinh thần dân tộc của Tăng, Ni Phật tử Việt Nam , nhiều hoạt động đều hướng đến việc Phật tử làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình, xã hội và đất nước

Thư của cụ TBT Đỗ Mười gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc GHPGVN lần III

Thư của cụ TBT Đỗ Mười gửi Đại hội Đại biểu toàn quốc GHPGVN lần III

Kỳ III 22/01/2012, 15:23

Tôi mong rằng Quý vị cao tăng và quý vị Đại biểu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào “tốt đời đẹp đạo” trong Tăng, Ni, Phật tử cả nước để cùng toàn dân đưa đất nước tiến lên, thực hiện nguyện vọng thiết tha nhất của dân tộc là giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc

Phần hai Văn kiện đại hội: Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội

Phần hai Văn kiện đại hội: Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội

Kỳ III 22/01/2012, 15:18

Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tuyên bố sự hiện diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là một tất yếu lịch sử phù hợp với nguyện vọng của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam, chiếm ba phần tư dân số Việt Nam

Chương III: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN III NHIỆM KỲ 1992-1997. Phần Một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Chương III: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN III NHIỆM KỲ 1992-1997. Phần Một: Tóm tắt kết quả Đại hội

Kỳ III 22/01/2012, 15:10

Nhiệm kỳ III là giai đoạn tiếp tục phát triển một cách toàn diện và hoàn chỉnh các mặt hoạt động của 10 ban ngành, viện từ Trung ương đến địa phương trong thời kỳ tiếp tục đổi mới và mở cửa của đất nước, tiến tới mục tiêu dân giàu nước mạnh

Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Kỳ II 22/01/2012, 15:03

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật. Ghi nhận Hiến chương (sửa đổi) đó và thành phần nhân sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ

Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ

Kỳ II 18/01/2012, 14:18

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật và uỷ nhiệm Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo cho Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỳ II 18/01/2012, 14:13

Huy hiệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hình tròn, vòng trong ở giữa có hoa sen trắng tám cánh, trên nền xanh lá cây đậm với gương sen 8 hột, vòng ngoài có chữ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thư gửi Tăng,Ni,Phật tử toàn quốc và hải ngoại

Thư gửi Tăng,Ni,Phật tử toàn quốc và hải ngoại

Kỳ II 18/01/2012, 14:09

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong nước và hải ngoại hãy tích cực tham gia vào mọi hoạt động của phong trào bảo vệ hòa bình trong nước và ngoài nước, nói lên tiếng nói hòa bình và đoàn kết của đạo Phật

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Kỳ II 17/01/2012, 15:48

Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” thành hiện thực của cuộc sống không thể tách rời sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình đó của Đảng và chính quyền các cấp.

Xem thêm