Tag: Các ngày ăn chay trong Phật giáo

Ăn chay 10 ngày trong tháng của Phật tử

Ăn chay trở thành một đặc trưng của những người theo đạo Phật. Những tín đồ Phật giáo có lịch ăn chay 10 ngày trong tháng gồm mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 âm lịch. Họ sẽ kiêng ăn thịt, cá, ngăn cấm sát sinh.
10:04 11/09/2019