Tag: cách chuyển nghiệp

Nghiệp và trả nghiệp là gì? Đạo Phật có chấp nhận thuyết định mệnh không?

“Nghiệp” là từ xuất hiện khá nhiều trong thời gian gần đây. Thậm chí, dường như “nghiệp” đã trở thành trào lưu khi người ta sử dụng nó như từ đầu cửa miệng cho rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Dưới đây là bài phỏng vấn TT. Thích Nhật Từ, hy vọng mọi người sẽ có lời giải đáp.
16:02 12/07/2019