Tag: Cách hóa giải hận thù

Câu chuyện nhân quả trong cuộc đời Đức Phật

Đức Phật không phải là đấng toàn năng sáng tạo ra vạn vật, ngài cũng có thân thể bằng máu thịt như con người chúng ta. Ngài cũng phải nếm trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Tuy nhiên, Ngài cũng có rất nhiều chỗ là không giống chúng ta, đó là Ngài không có phiền não, không khổ đau …
08:47 07/09/2019