Phật Giáo

Cai thuốc

Thứ năm, 30/04/2016 | 11:30

Sở dĩ chúng ta khó từ bỏ thói quen xấu là vì chúng ta thiếu phân định lẽ thiệt hơn, lại thiếu nghị lực cùng sự kiên định, thêm một điều nữa là chúng ta không tự coi trọng giá trị của chính mình.

 
Có một nhà doanh nghiệp nọ rất thành công trong sự nghiệp nhưng lại nghiện thuốc lá dẫn đến bị hen suyễn mãn tính. Ông tuy rất ghét khói thuốc, nhưng không tài nào cai được.

Dù ông có tài ra lệnh, chỉ huy số lượng lớn công nhân viên, nhưng ngược lại vô phương chỉ huy mình đừng có hút thuốc. Vì vậy ông ấy đến hỏi tôi cách thức cai thuốc.

Tôi dạy ông ta trước hết phải có tâm hổ thẹn, phản tỉnh lấy mình, dùng nghị lực và tính kiên nhẫn dần dần giảm bớt số lượng hút thuốc, sau đó tiến tới kiên quyết cai thuốc.

Cũng chính vì thân tâm của chúng ta không chịu sự quản thúc của chính mình cho nên phạm sai mà không thừa nhận. Con người chỉ cần thừa nhận là mình có sai thì sẽ sinh tâm hổ thẹn, đồng thời nhận gánh lấy trách nhiệm làm sai của mình.

Ngày nào cũng phản tỉnh, thường xấu hổ, lúc nào cũng sám hối thì tự nhiên lòng mình sẽ thanh tịnh sáng suốt và tính cách tự nhiên sẽ ổn định.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z