Phật Giáo

Cảm niệm mùa Khánh đản

Thứ năm, 28/04/2014 | 07:56

Tháng Tư về đó – Em ơi!/Vàng trong ánh ngọc,/Sạch ngời tuyết mây/Bốn phương/Trời tạnh mưa bay/Hoa ưu đàm nở/Phương này nguyệt viên.

Tháng Tư về đó – Em ơi!
Vàng trong ánh ngọc,
Sạch ngời tuyết mây.
Bốn phương
Trời tạnh mưa bay
Hoa ưu đàm nở,
Phương này nguyệt viên.

Sen hồng đỡ bước siêu nhiên
Chân tâm hiện,
Bóng tam thiên diệu vời.
Thuyền KHÔNG
Một chiếc ra khơi,
Pháp âm vọng,
Tỉnh chưa người bến mê ?
 
Ngàn dâu trắng cánh hoa lê
Trăng sao mở hội lối về nguồn xưa
Cát nằm bến vắng hay chưa,
Có nghe chăng, tiếng giữa mùa hoa đăng?

Giờ đây,
Đâu cũng sông Hằng
Cũng Sơn Tuyết lãnh,
Cũng trăng diệu huyền.
Cũng Tỳ Ni rợp bóng thiền
Cũng Thành La-Vệ,
Cũng miền Chơn Như.

Em ơi!
Mùa Xuân tháng Tư,
Dặm xưa,
Nay vẫn còn dư âm vàng.
Bóng NGƯỜI
Đẹp cả nhân gian
Đưa nhau ra khỏi con đàng tử sinh.


Long Xuyên, tháng Tư, 2014.
Mặc Phương Tử
Mặc Phương Tử
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z