Phật Giáo

Cảm niệm Vía Khánh đản đức Phật A Di Đà

Thứ năm, 07/01/2015 | 09:33

Thế Tôn đã chỉ con đường/Đường về Cực Lạc, cảnh Tây Phương/Tướng tốt trang nghiêm thân chói sáng/Không khổ, không sầu, chẳng vấn vương.

Hôm nay Thánh Đản Phật Di Đà
Chúng con dâng phẩm vật hương hoa
Quỳ trước đài sen, con kính lễ
Với trọn niềm tin, dạ thiết tha…

Ôi, lửa chiến tranh thật bạo tàn!
Đau thương tang tóc bởi lòng tham
Biển đông dậy sóng, người mất tích
Dịch bệnh hiểm nguy mãi lan tràn…

Con đang lặn hụp cõi Ta Bà
Cảnh đời ngũ trược lắm phong ba
Xoay vần sáu nẻo từ vô thủy
Lưu lạc đọa đày, muốn thoát ra.
 
Thế Tôn đã chỉ có con đường
Đường về Cực Lạc, cảnh Tây Phương
Tướng tốt trang nghiêm thân chói sáng
Không khổ, không sầu, chẳng vấn vương.

Tâm thức buông lung quá não nề
Niệm Phật là con tỉnh cơn mê
Thể tính Di Đà luôn hằng hữu
Niệm Phật là con tự trở về.

Niệm Phật là con hết muộn phiền
Dù bao vấp ngã vẫn vươn lên
Không cần hướng ngoại đi tìm kiếm
Hào quang vô lượng Phật kề bên.

Niệm Phật giúp con sống thiện lành
Không còn tham lợi với háo danh
Trải rộng tình thương cho tất cả
Xây dựng cho mình nếp cao thanh.


Niệm Phật trời Tây trổ sen vàng
Không còn do dự với hoang mang
Từng bước chân vào miền Tịnh Độ
Mãn báo thân này, Phật rước sang

Tịnh Độ là lòng được sạch trong
Không còn mơ mộng chuyện viễn vông
Sồng giữa cõi đời bao biến động
Tâm vẫn an nhiên nhẹ rỗng không.

Nay ngày Khánh Đản Phật thiêng liêng
Thành tâm đảnh lễ kết phúc duyên
Nương nguyện rộng sâu, con thể nghiệm
Tịnh Độ là đây, cảnh hiện tiền.
Kỷ niệm lễ Vía Khánh đản đức Phật A Di Đà, 17/11/Giáp Ngọ, PL.2558
Thích Đồng Trí
Thích Đồng Trí
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z