Phật Giáo

Cảm tác về khóa tu Thiền Thất lần thứ 10 của Hệ phái Khất sĩ

Thứ năm, 15/04/2013 | 09:49

Vậy xin đại chúng liễu tri / Như người xa xứ chẳng nghi đường về / Sáng tọa thiền cùng nghe chơn lý / Chiều pháp đàm tham ý tổ thầy / Chánh nhân gieo giống đủ đầy / Quả lành sẽ hái một ngày không xa

Nhân dịp hệ phái Khất sĩ tổ chức khai mạc khóa thiền thất lần thứ 10 tại Lâm Đồng, Tỳ kheo Thích Minh Siêu bút danh Thanh Tâm đã có bài thơ gửi đến phatgiao.org.vn


Ảnh minh họa. Nguồn: Interrnet

Nay truyền thống định kỳ Thiền thất
Nguyện mười phương Chư Phật hộ trì
Tổ thầy, nương ánh từ bi
Khơi nguồn bát nhã vô vi đạo mầu

Vào biển pháp trông sâu thăm thẳm
Lạc rừng thiền rối rắm khó đi
Thiền thất như là hội thi
Chư tôn thiền đức mấy khi tựu về
Nay đại chúng sông mê muốn dứt
Vậy hãy nên tinh tấn chuyên cần
Mỗi khi nghe tiếng chuông ngân
Thiền đường đến sớm bước chân kinh hành

Tâm chánh niệm, nhân sanh trí huệ
Thân khinh an chẳng trệ hôn trầm
Đứng đi quán chiếu khi nằm
Thường nên tỉnh thức dưỡng thần định tâm
Được như vậy không lầm ngoại cảnh
Là lộ trình bậc thánh đã đi

Vậy xin đại chúng liễu tri
Như người xa xứ chẳng nghi đường về
Sáng tọa thiền cùng nghe chơn lý
  Chiều pháp đàm tham ý tổ thầy
    Chánh nhân gieo giống đủ đầy
Quả lành sẽ hái một ngày không xa

  Muốn thâm nhập thiền na chánh định
  Chánh niệm thường, thanh tịnh chơn tâm
    Công phu lặng lẽ thâm trầm
Chớ đừng hướng ngoại mong tầm đâu đâu
  Được như vậy trước sau sẽ tới
  Đại chúng lo sớm tối công phu
    Đường đi xin chớ chần chừ
Lộ trình hướng đến chân như niết bàn.


Ngọc Thiền, 14/04/2013
Thanh Tâm
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z