Tag: cảm thọ

Đức Phật dạy pháp nhập Niết bàn ngay tại đây và bây giờ

Khi cảm thọ vô thường, bạn không níu được cái đã qua, cả ba thời quá-hiện-vị lai đều biến mất trên thân tâm bạn. Từng khoảnh khắc hãy thọ nhận vô thường trôi chảy trên thân tâm.
10:00 29/07/2019

Thiền Vipassana: Nghệ thuật kìm chế và xử lý bất an

Ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác. Tần sóng buồn phiền này bao quanh môi trường của người đang đau khổ, đến nỗi bất cứ ai đến tiếp xúc với mình đều trở nên ưu tư và tức giận.
12:00 18/01/2019