Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 07/07/2016, 13:09 PM

Canada: Pháp hội trai tăng cúng dường vạn vị tăng

Hôm thứ bảy, ngày 02/07/2016 – tại tinh xá Trạm Sơn 7254 Bayview Avenue Thornhill, Ontario L3T 2R6 Canada, long trọng tổ chức pháp hội trai tăng cúng dường vạn vị tăng. 

 
Cao tăng trưởng lão Tính Không 93 tuổi, khai sơn, phương trượng trụ trì tại tịnh xá Trạm Sơn, Hội trưởng Phật giáo Canada, Hòa thượng Đạt Nghĩa đương kim trụ trì tịnh xá Trạm Sơn cùng nghênh Triêu Thánh đoàn “Thỉnh Hương hỏa Tứ Đại Danh Sơn Phật giáo Trung Quốc”, tại Ngũ Đài Sơn Đại Loa Tự nghênh thỉnh Thánh đại Hỏa chủng, Ngũ Đài Sơn Phổ Thọ Tự trang nghiêm cử hành cung thỉnh vạn vị tăng ứng cúng pháp hội Trai Tăng, hàng vạn tín chúng tham dự Pháp hội.
 
 
Cao tăng trưởng lão Tính Không 93 tuổi, khai sơn, phương trượng trụ trì  tại Tinh xá Trạm Sơn phát biểu rằng: “Hôm nay Tinh xá Trạm Sơn nghênh Triêu Thánh đoàn “Thỉnh Hương hỏa Tứ Đại Danh Sơn Phật giáo Trung Quốc”, Phật giáo Canada hy vọng tiếp tục hoằng dương tinh thần Đại Trí Tuệ của đức Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Phật pháp lai vãng, mỗi người đều phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, hóa độ chúng sinh, với tinh thần trí tuệ tuyên dương Diệu lý Phật đà, hy vọng mỗi người đều phát tâm tu hành, đều chứng quả, đó là tinh thần của Đạo Phật. 
 
Canada là một đất nước phong phú và đa dạng về văn hóa, một phần nguyên do là vì đây là một quốc gia tập hợp nhiều sắc tộc từ khắp các châu lục trên toàn thế giới, hy vọng Phật giáo Trung Quốc cùng hợp tác để kiến lập tinh thần Phật giáo Canada đến với mỗi người, mỗi gia đình, với tinh thần trí tuệ hoằng dương chính pháp Như Lai.

Vân Tuyền (Nguồn: PG Phụng Hoàng online)

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Ý nghĩa việc một số nơi các bé nhỏ được làm lễ bán khoán cho chùa

Quốc tế 16:30 28/06/2022

Dạ thưa Thầy, con thấy ở một số nơi các bé nhỏ được làm lễ bán khoán cho chùa. Đến khi lớn lên thì xin chuộc về, cho con hỏi là nghi lễ này có giúp ích gì cho em bé khi bán khoán hay không? Và có nên chuộc về hay không?

Yếu nghĩa của Phẩm Pháp Sư, Kinh Pháp Hoa

Quốc tế 16:07 28/06/2022

Bộ kinh Pháp Hoa được coi là quan trọng nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa và thầy tổ của chúng ta đã thọ trì kinh này.

Nghe Kinh thoát khổ

Quốc tế 15:08 28/06/2022

Mỗi khi tụng kinh, chúng ta cần phát tâm bố thí pháp và hồi hướng công đức cho chúng sinh. Năng lực chuyển hóa của kinh pháp là không thể nghĩ bàn. Mỗi chúng ta đều là “pháp sư” hóa độ vô lượng chúng sinh nếu tụng kinh Phật đều đặn, chính xác trong tâm từ ái và thanh tịnh.

Vào chùa ăn cơm có nợ chùa không?

Quốc tế 15:06 28/06/2022

Có rất nhiều người khắt khe về điều này đến nỗi đi vô chùa khát nước cũng không dám uống vì sợ nợ chùa.