Phật Giáo

Cao Bằng: Thông báo mời dự Đại lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ

Thứ năm, 09/04/2013 | 15:12

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài


        BỘ NGOẠI GIAO CỘNG                                    HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ỦY BAN NHÀ NƯỚC                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI                                 -=***=-

-                                                      Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Số: 150/UBNV-VP

                                               V/v Mời dự Đại lễ cầu siêu

          Kính Gửi:……………………………………………………………………

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, từ ngày 07-15/4/2013, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao tổ chức Đoàn kiều bào tiêu biểu về Việt Nam tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương, dự Lễ đón nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO trao tặng. Nhân dịp này, Đoàn sẽ đi thăm những di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Cao Bằng (Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Thác Bản Giốc, Đồn biên phòng Đàm Thủy…) và thực hiện công  tác đền ơn đáp nghĩa.

Một trong những hoạt động quan trọng của Đoàn kiều bào tiêu biểu về dự  Giỗ Tổ Hùng Vương – 2013 là tham dự Đại lễ cầu siêu Anh linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh và đồng bào tử nạn vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở các chiến trường phía Bắc, được tổ chức tại nghĩa trang Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng vào ngày 10-11/4/2013 (Nhằm ngày 01-02/ tháng 03 năm Quý Tỵ), do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao phối hợp tổ chức với UBND tỉnh Cao Bằng và TW GHPGVN tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho kiều bào hiểu thêm lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc, công cuộc đấu tranh bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, đồng thời là dịp để kiều bào thể hiện lòng tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, qua đó động viên kiều bào ngày càng gắn bó với quê hương, đóng góp xây dựng đất nước.

Với ý nghĩa đó, để Đại lễ cầu siêu được viên mãn, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao trân trọng kính mời Đồng chí phát tâm tham dự Đại lễ cầu siêu.

-          Thời gian:* Lễ Tâm linh vào ngày 10/4/2013 (Thứ tư)

-                            * Lễ Hành chính vào 09g00 ngày 11/4/2013 (Thứ năm)

-          Địa điểm: Nghĩa trang Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ ngoại giao rất mong Đồng chí phát tâm tham gia Đại lễ cầu siêu và xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đồng chí trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

 KT. CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 Đặng Thế Hùng

 

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z