Phật Giáo

Cáo phó Hòa thượng Thích Đạt Đạo

Thứ năm, 14/09/2013 | 08:45

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06giờ00 ngày 19/9/2013 (15/8/ÂL), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, Linh cốt được nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Bát Nhã

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          -                                                 -
           VĂN PHÒNG 2                  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2013


 


                                                      CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
- Ban Hoằng pháp Trung ương
- Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh.
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp.Hồ Chí Minh
- Ban Trị Sự GHPGVN Quận Bình Thạnh

- Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

                                      HÒA THƯỢNG THÍCH ĐẠT ĐẠO

- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
- Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương
- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh
- Ủy viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
- Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh
- Trụ trì Chùa Bát Nhã, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 16giờ20 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 09 tháng 8 năm Quý Tỵ tại chùa Bát Nhã, số 445/25 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

* Trụ thế : 63 năm
* Hạ lạp : 41 năm

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 14/9/2013 (10/8/ÂL)
- Kim Quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bát Nhã, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Lễ viếng bắt đầu lúc 10giờ00, ngày 14/9/2013 (10/8/ÂL)
- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06giờ00 ngày 19/9/2013 (15/8/ÂL), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, Linh cốt được nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Bát Nhã.

Nay Cáo Phó  

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
Q. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                        (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z