Phật Giáo

Cáo phó Hòa thượng Thích Pháp Chiếu

Thứ năm, 23/09/2014 | 15:01

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08h ngày 24/09/2014 đến hết ngày 28/09/2014 (01/09/Giáp Ngọ đến ngày 05/09/Giáp Ngọ). Lễ Truy điệu vào lúc 07h ngày 29/09/2014 (06/09/Giáp Ngọ).

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
CÙNG TOÀN THỂ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
THÀNH KÍNH CÁO PHÓ
 
 Cố Trưởng lão Hòa thượng húy thượng Pháp hạ Chiếu

• Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
• Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng
• Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng
• Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng
• Viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Giác Nguyên, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã an nhiên thị tịch vào lúc 06g10’ ngày 23/09/2014 (30/08/Giáp Ngọ).

• Trụ thế: 80 năm.
• Hạ lạp: 55 năm.
• Lễ nhập Kim quan được cử hành vào lúc 18g00 ngày 23/09/2014 (30/08/Giáp Ngọ)
• Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Sắc Tứ Giác Nguyên, thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
• Lễ Viếng bắt đầu vào lúc 08g00 ngày 24/09/2014 đến hết ngày 28/09/2014 (01/09/Giáp Ngọ đến ngày 05/09/Giáp Ngọ)
• Lễ Truy điệu vào lúc 07g00 ngày 29/09/2014 (06/09/Giáp Ngọ).
• Lễ Cung tống Kim quan nhập Bảo tháp được cử hành vào lúc 09g00 ngày 29/09/2014 (06/09/Giáp Ngọ) tại Tổ đình Sắc Tứ Giác Nguyên.

NAY CÁO PHÓ

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z