Phật Giáo

Cáo phó HT.Thích Giác Dũng - Thành viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN

Thứ năm, 05/04/2013 | 15:00

Sau cơn bệnh nhẹ, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09giờ45 ngày 05 tháng 4 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 02 năm Quý Tỵ), tại Tịnh xá Ngọc Quang, số 22 đường Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, Tp. Ban Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             - o0o -                                                                                     - o0o -

                                                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2013
 
 


                                                                                CÁO PHÓ

-   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

-   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đak Lak

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đak Lak

-   Hệ phái Khất sĩ – Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

-   Môn Đồ Pháp quyến Giáo đoàn III - HPKS vô cùng kính tiếc báo tin:

                                                           HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC DŨNG

-         Thành Viên Ban Thường trực Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN.

-         Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-         Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đak Lak.

-         Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đak Lak.

-         Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đak Lak.

-         Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đak Lak.

-         Trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ.

-         Viện chủ Tịnh xá Ngọc Quang, Tp. Ban Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.

Sau cơn bệnh nhẹ, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09giờ45 ngày 05 tháng 4 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 02 năm Quý Tỵ), tại Tịnh xá Ngọc Quang, số 22 đường Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, Tp. Ban Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.

* Trụ thế: 84 năm

* Hạ lạp: 44 năm

-     Lễ nhập kim quan vào lúc 08giờ00 ngày 06/4/2013 (26/02/Quý Tỵ).

-     Kim quan được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Quang, Tp. Ban Ma Thuột.

-     Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10giờ00 ngày 06/4/2013 (26/02/Quý Tỵ).

-     Lễ tưởng niệm vào lúc 07giờ00 ngày 11/4/2013 (02/3/Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại đài hỏa táng Tp. Nha Trang.

     Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM – HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐAK LAK

và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

 HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ NHƠN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z