Phật Giáo

Cáo phó: HT.Thích Nhật Tân hiệu Thuần Hòa viên tịch

Thứ năm, 26/09/2013 | 09:41

BTS GHPGVN tỉnh Nam Định cáo phó kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Nhật Tân hiệu Thuần Hòa - Thành viên HĐCM Trung ương GHPGVN - Nguyên ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Nam Định - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Nam Định tân viên tịch.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH


CÁO PHÓ

 

- Ban Thường trực Hội đồng chứng minh,
- Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định
- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT TÂN HIỆU THUẦN HÒA

- Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Nguyên ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định
- Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định
- Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vụ Bản
- Nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vụ Bản
- Nguyên ủy viên UBMTTQ huyện Vụ Bản
- Nguyên ủy viên UBMTTQ xã Thành Lợi - huyện Vụ Bản
- Trưởng sơn môn Tổ đình Chùa Cả (Thánh Ân Tự)
- Trụ trì Chùa Gạo (Thụy Ứng Tự)
- Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
- Bằng tuyên dương công đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 18giờ30phút, ngày 26 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Quý Tỵ), tại Chùa Cả (Thánh Ân Tự), số 45 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định.

Trụ thế: 91 năm
Hạ lạp: 56 năm

- Lễ nhập kim quan vào hồi 14 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 23 tháng 8 năm Quý Tỵ)
- Kim quan được tôn trí tại chốn tổ Chùa Cả, thành phố Nam Định
- Lễ viếng bắt đầu vào hồi 15 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 23 tháng 8 năm Quý Tỵ)
- Lễ tưởng niệm vào hồi giờ ngày 07 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2013 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Quý Tỵ)

Sau đó phụng tống kim quan Hòa Thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Chùa Gạo (Thụy Ứng Tự), xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Nay cáo phó !

 

 

TM. HĐCM TƯ GHPGVN

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO NAM ĐỊNH

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Trưởng ban lễ tang


 

Hòa thượng THÍCH THANH DŨNG

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z