Phật Giáo

Cáo phó Trưởng lão Hòa Thượng Thích Bửu Thông - Tiền Giang

Thứ sáu, 05/04/2019 | 14:37

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày 30 tháng 02 năm Kỷ Hợi) tại chùa Kim Tiên, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

CÁO PHÓ

 - Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang;

- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU THÔNG

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU THÔNG

Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang;Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ I và II;Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang;Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang;Trụ trì chùa Kim Tiên, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2019 (nhằm ngày 30 tháng 02 năm Kỷ Hợi) tại chùa Kim Tiên, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

                        * Trụ thế       : 97 năm

                        * Hạ lạp         : 66 năm       

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 17giờ00, ngày 04/4/2019 (nhằm ngày 30 tháng 02 năm Kỷ Hợi).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Kim Tiên, thị xã Cai Lậy.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08giờ00 ngày 05/4/2019 (nhằm ngày Mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 08/4/2019 (nhằm ngày 04 tháng 3 năm Kỷ Hợi), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phú Khánh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Nay Cáo Phó.

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z