Phật Giáo

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Thứ năm, 23/03/2013 | 18:23

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14g00 ngày 24 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 13 tháng 02 năm Quý Tỵ). Kim quan được tôn trí tại Tổ đường chùa Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

- o0o -

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- o0o -

 

Hà Nội, ngày 23  tháng 3  năm 2013

 

                                       CÁO PHÓ

-         Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

-         Ban Trị sự Giáo hội  Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội

-         Sơn môn pháp phái Tế Xuyên-Bảo Khám và Tổ đình Hội Xá

-         Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH BÍCH

-         Phó Pháp ch kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-         Chng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội;

-         Nguyên y viên Hi đồng Tr s Giáo hi Pht giáo Vit Nam;

-         Nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây;

-         Nguyên Hiu trưởng Trường Trung cp Pht hc tỉnh Hà Tây;

-         Trưởng Sơn môn Tế Xuyên- Bảo Khám, tỉnh Hà Nam;

-         Vin chủ Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

           Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

           Bằng tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc:

8g 20 phút  ngày 23 tháng 3 năm 2013 (nhằm ngày 12 tháng 02 năm Quý Tỵ), tại Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

          Trụ thế: 101 năm; Hạ lạp: 76 năm

Ban lễ tang kính báo:

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14g00 ngày 24 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 13 tháng 02 năm Quý Tỵ). Kim quan được tôn trí tại Tổ đường chùa Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

Lễ viếng được bắt đầu vào lúc 15g00 ngày 24 tháng 03 năm 2013 đến hết ngày 26 tháng 03 năm 2013 (tức  từ chiều ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 02 năm Quý Tỵ).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 08g00 ngày 27 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 16 tháng 02 năm Quý Tỵ), sau đó phụng nghinh kim quan Trưởng lão Hòa thượng an táng tại khuôn viên Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội.

Nay Cáo Phó

 

 

 

                              TM. BAN LỄ TANG

ĐỆ NHẤT PHÓ PHÁP CHỦ HĐCM, CHỦ TỊCH HĐTS

 

                 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z