Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 06/04/2022, 09:05 AM

Chân ngã và vọng ngã (phần 4)

Trường hợp gieo nhân bất thiện nhiều, con người sống theo thú tính nhiều hơn cả, sống theo bản năng sinh tồn tự nhiên của con vật nhiều hơn lý trí biết suy xét của con người.

4. Thú tính, nhân tính và Phật tính

Đây là ý niệm phân hạng sinh hoạt tâm linh của con người. Ai cũng có đủ cả thú tính, nhân tính và Phật tính, chỉ khác nhau ở điểm có hay không biểu lộ thành ý tưởng, lời nói và việc làm, ở điểm có hay không gieo nhân tạo thành ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp.

Trường hợp gieo nhân bất thiện nhiều, con người sống theo thú tính nhiều hơn cả, sống theo bản năng sinh tồn tự nhiên của con vật nhiều hơn lý trí biết suy xét của con người. Nói cách khác, lý trí không đủ khả năng kìm hãm, chế ngự được dục vọng, con người đâm ra có tội lỗi, dân gian gọi hạng này là nửa người nữa ngợm, lòng lang dạ sói.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trường hợp gieo nhân vừa thiện vừa bất thiện, con người làm điều tốt và điều xấu một cách vừa phải, không hẳn thánh thiện không hẳn đại gian ác, đây là người sống theo nhân tính bình thường. Trường hợp gieo nhân thiện nhiều hay toàn nhân thiện, con người khéo tu này sống theo Phật tính nhiều hơn cả. Tu tập không phải là diệt hết phần thú tính, nhân tính để chỉ còn sống theo Phật tính.

Tu tập chỉ có nghĩa là cải hóa thú tính, nhân tính chuyển thành Phật tính. Như vậy cả ba phần đều là Phật tính, con người đạt đến tâm thanh tịnh Bồ-đề, không còn gieo nhân bất thiện nữa. Phật tính biểu lộ ở ba đức tính lớn là đại bi, đại trí và đại dũng. Đại bi là xót thương chúng sanh đau khổ, đại trí là sáng suốt không còn điều gì mê lầm, đại dũng là nhất tâm cương quyết cắt đứt hết ác căn và vun trồng thiện căn ở tự thân và tha nhân. Ba đức lớn trọn vẹn này bổ sung, kiện toàn cho nhau thành ra Phật tính.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

5. Chân ngã và vọng ngã

Như đã trình bày ở trên, thức và trí là một: thú tính, nhân tính và Phật tính cũng là một. Chân ngã và vọng ngã cũng vậy, cũng là một. Nói nghe có vẻ như là hai, nhưng chỉ là một cái ta, một tự thân. Sống theo thú tính là vọng ngã, sống theo Phật tính là chân ngã. Con người sống theo nhân tính là trường hợp đã thoát khỏi nghiệp súc sanh nhưng chưa hoàn toàn dứt hẳn, đồng thời cũng chưa vun bồi thiện căn đầy đủ, chưa hoàn toàn sống theo Phật tính.

Do đó, chúng sanh làm người ai cũng có tội lỗi, cũng biết mình gieo nhân ác, đồng thời cũng biết hướng về điều thiện và gieo nhân lành. Câu kiến tính thành phật có nghĩa là một khi tu tập đến mức thấy được Phật tính trong tự thân mình, thấy được chân ngã của mình, hành giả đã ngộ đạo. Có thấy mình có Phật tính thì mới thành Phật được, người tu tập bước đầu cần thiết là cố sao nhìn cho thấy chân ngã của mình.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Muôn vạn kiếp Phật sống vì chúng sinh

Nghiên cứu 16:36 24/06/2022

Để có thể tôn kính được Phật ta cũng phải có trí tuệ. Hiểu được Phật, thì ta nói có thể tôn kính được Phật, còn không mình cứ tin kiểu Thần Thánh chung chung thì mình cũng thành những người mê tín.

Rèn luyện ba ngàn oai nghi

Nghiên cứu 16:36 24/06/2022

Phải quán nhân duyên thấy rõ mới hành Bồ-tát đạo. Người làm được, mình bắt chước là chuốc lấy tai họa.

Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan Phật lịch 2566

Nghiên cứu 16:34 24/06/2022

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức Đại giới đàn Lưu Đoan dành cho giới tử Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới tu học.

Vay phước của Phật để thoát cơn bệnh hiểm nghèo, tai nạn hiểm nguy

Nghiên cứu 15:11 24/06/2022

Ở đây chúng ta để ý một điều rằng: có một nguồn phước vô tận trong vũ trụ này cho ta mượn, nguồn phước đó là từ nơi Đức Phật. Và dù phước của Phật là vô tận, nhưng hễ có vay thì phải có trả, vì không có điều gì qua được luật Nhân Quả.