Tag: Chàng ca sĩ dấn thân chân lý của đạo Phật

Hoàng Cần: Chàng ca sĩ dấn thân theo chân lý của đạo Phật

Là một nghệ sĩ nên Hoàng Cần luôn có tâm thế cởi mở và sẵn sàng thích nghi, khả năng linh hoạt cao cho nghệ thuật. Với Cần việc được giúp đỡ người khác hướng thiện là điều hết sức hiển nhiên, vì là người Phật tử thuần thành, những giáo lý về nhân quả đạo đức đã được Hoàng Cần vun bồi từ nhỏ.
08:11 22/11/2019