Phật Giáo

Chánh mạng

Thứ năm, 26/01/2015 | 08:33

Sống đơn giản tùy duyên là căn bản/“Biết đủ” rồi bớt tiêu thụ lượng năng/Cho cái đẹp luôn phát triển vĩnh hằng/Chuyển hóa nghiệp trần gian thành tịnh độ

Rèn đạo đức không gì bằng Chánh Mạng
Nghiệp thiện lành lợi ích mọi chúng sinh 
Không chỉ riêng nuôi dưỡng bản thân mình
Giúp tất cả không chạy theo vọng tưởng

Không mê tín dị đoan và trừu tượng 
Sống chánh chân hợp đạo lý luân thường
Nghề nghiệp nào mà ban rải tình thương 
Dù cực khổ con hỷ hoan phát nguyện
 
Hãy hành nghề bảo vệ bầu khí quyển
Cho môi trường tránh bớt sự nhiễm ô 
Trồng cây xanh gìn giữ nước sông hồ
Tạo cảnh đẹp cho muôn người thưởng lãm

Hành “ít muốn” truyền đi sự đồng cảm 
Bớt nhu cầu cũng chính thực đang tu 
Mê ngũ dục bị áng bởi mây mù
Không ham muốn trí tuệ hằng soi sáng

Sống đơn giản tùy duyên là căn bản 
“Biết đủ” rồi bớt tiêu thụ lượng năng
Cho cái đẹp luôn phát triển vĩnh hằng 
Chuyển hóa nghiệp trần gian thành tịnh độ

Luôn lắng nghe bao tâm hồn đau khổ
Để sẻ chia những tâm cảnh đoạn trường  
Hành những nghề không tổn hại tình thương
Nhưng lợi ích cho nhân quần xả hội

Mở quán chay tránh được nhiều tội lỗi
Giúp dưỡng sinh vừa hoằng pháp lợi sanh 
Nuôi thân tâm trợ lực việc tu hành
Đấy Chánh Mạng rất cần nên phát triển

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng 
Tâm an tịnh là cuộc đời an tịnh 
Quý Đông, Giáp Ngọ (01/2015)   
Thích Viên Thành 
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z