Phật Giáo

Chánh nghiệp

Thứ năm, 25/01/2015 | 09:15

Thân khẩu ý luôn sống trong tĩnh giác/Không vì mình mà hãy sống vị tha/Lợi ích chung cho toàn khắp muôn nhà/Hướng Tam bảo quy y và tu tập

Là con Phật phải chọn nghề chân chính
Hợp duyên sinh lẽ phải lợi ích chung
Không riêng mình chân lý mãi chia cùng
Niềm hạnh phúc lợi quyền không tổn hại

Nghề nghiệp tốt giúp bình an khương thái 
Không sát sanh tranh đoạt mãi hơn thua
Giúp ích nhau sinh sống trọn bốn mùa
Cùng khắp cả muôn loài đều sung mãn

Nghề ruộng rẫy vá may luôn bình thản
Đem cơm no áo ấm cho muôn nhà
Ngành giáo dục đào tạo thắm ngàn hoa 
Bao thức giả cùng dựng xây đất nước
 
Nghề lương y cứu người bằng linh dược
Như mẹ hiền hút cạn hết niềm đau 
Đem an vui mạnh khỏe những ngọt ngào
Ban rải khắp muôn loài cùng chung hưởng

Làm khoa học ngồi văn phòng tuy sướng
Nghĩ đến người lao nhọc đẵm mồ hôi
Tình yêu thương chia sẻ mãi tô bồi
Cho vũ trụ hòa chan niềm tịnh lạc

Thân khẩu ý luôn sống trong tĩnh giác
Không vì mình mà hãy sống vị tha
Lợi ích chung cho toàn khắp muôn nhà
Hướng Tam bảo quy y và tu tập

Nương đạo sư cho tâm linh không thấp
Giúp cho người sống tốt hiểu và thương
Với chân lý phải tỏ ngộ tinh tường
Để cộng hưởng niềm an vui giải thoát

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng                                                                                                               
quý Đông, Giáp Ngọ (01/2015)                                                             
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z