Phật Giáo

Chánh niệm

Thứ năm, 29/01/2015 | 09:00

Hằng ý thức đang làm gì chớ nóng/Hãy dõi theo từng diễn biến thân tâm/Hướng dẫn chúng soi sáng hết mê lầm/Phục vụ tốt cho nhân quần xã hội

Ngay bây giờ và ở đây đẹp quá 
Có trời xanh mây trắng lững lờ bay
Sự bình an hỷ lạc hiện hằng ngày
Đó chính thực giác tri trong chánh niệm

Không phân biệt thân tâm hằng thúc liễm
Đã qua rồi quá khứ chớ nhớ nhung
Điều chưa đến tương lai hãy ngại ngùng
Đừng mơ mộng tuệ tri điều hiện tại

Không vọng tưởng là bình an khương thái
Hơi thở theo giúp tĩnh giác tường tri
Quán chiếu tâm biết rõ được những gì
Đang hiện hữu giúp ta luôn cẩn trọng 
 
Hằng ý thức đang làm gì chớ nóng
Hãy dõi theo từng diễn biến thân tâm
Hướng dẫn chúng soi sáng hết mê lầm
Phục vụ tốt cho nhân quần xã hội

Nguồn năng lượng truyền nhanh rành khắp lối
Thường gớm nhờm khi quán niệm về ‘thân’
Vì bất tịnh tránh xúc chạm lần lần
Nên xa cách được những người bệnh tưởng

‘Thọ’ là khổ với người ham thụ hưởng
Biết hôm nay không sợ nợ ngày mai
Mãi bon chen lo trau chuốc hình hài
Sừng lông nặng phải mang khi tái kiếp

Thoải mái hưởng đâu biết đang tạo nghiệp
Hằng liễu tri ‘Tâm’ vốn thật vô thường
Nên tạo thành nghiệp chướng lắm nhiễu nhương
‘Pháp’ vô ngã hướng về đường giải thoát

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng,
Quý Đông, Giáp Ngọ (01/2015)
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z