Phật Giáo

Chánh Tinh tấn

Thứ năm, 26/01/2015 | 09:54

Khi tinh tấn sức mạnh xua ngao ngán/Nỗi khổ đau cũng tan biến theo dần/Mang an lạc hòa dịu khắp tâm thân/Cho hạnh phúc truyền lưu toàn nhân thế

Chánh Tinh Tấn quyết tâm làm điều tốt
Tứ chánh cần đích thực đấy công phu
Thiện và ác như ánh sáng mây mù
Ngăn ngừa ác lỡ phát sanh dừng lại

Thiện đã sanh lợi ích ta quyết phải
Mãi duy trì phát triển chuyển khổ đau 
Lành chưa sanh bền chí kích hoạt vào
Không làm ác phải cố tâm hành thiện 
 
Trong tàng thức dung chứa suy vinh hiển 
Tưới tắm vào sẽ phát triển nẫy sinh
Giống khổ đau gây khổ lụy cho mình 
Điều thiện ích mang an vui muôn loại

Bao tiêu cực hãy làm cho suy thoái
Tích cực gôm năng lượng phát triển nhanh
Mang yêu thương trang trải những điều lành 
Dùng trí tuệ sáng soi trong cuộc sống

Những tiện nghi cung cấp thường sinh động
Hướng mọi người đến giải thoát an vui 
Trong đường tu không tinh tấn ắc lùi 
Hãy quyết tâm tương lai trong tay bạn!

Khi tinh tấn sức mạnh xua ngao ngán
Nỗi khổ đau cũng tan biến theo dần 
Mang an lạc hòa dịu khắp tâm thân
Cho hạnh phúc truyền lưu toàn nhân thế

Luôn cần mẫn điều thiện lành kính lễ 
Niềm an vui đích thật sẽ chánh chân
Bao xiềng xích quyết chí cởi bỏ dần
Mới hy vọng được tự do chân thật

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng
Quý Đông, Giáp Ngọ (01/2015)
Thích Viên Thành  
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z