Phật Giáo

Chiêm bái vẻ đẹp các tượng đức Phổ Hiền Bồ Tát

Thứ năm, 02/11/2013 | 09:07

Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, Ngài làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện trước tiên trong Kinh Mạn Ðà La Bồ Tát, về sau xuất hiện ở nhiều kinh khác như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa nên trở thành tín ngưỡng phổ biến


Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo, Ngài làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Ngài là một trong 4 vị đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Quốc: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho Lý, Ðịnh, Hành cưỡi voi trắng sáu ngà, hầu bên tay phải của đức Như Lai. Voi trắng tượng trưng cho cho trí tuệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát thứ hai mươi tám, Bồ Tát Phổ Hiền có nguyện với Phật về năm trăm năm sau có ai thụ trì Kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ cỡi voi trắng đến hộ trì, không cho ma, quỷ đến làm não hại.

Ngài dạy rằng nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu Ngài, thấy và chạm đến thân Ngài hay nằm mộng thấy Ngài, hoặc tưởng niệm đến Ngài trong một ngày đêm hay nhiều hơn thì không còn thối chuyển. Chúng sinh nào nghe thấy thân Ngài thanh tịnh thì tất được sinh trong thân thanh tịnh.

Phatgiao.org.vn xin giới thiệu những bức tượng thờ Ngài ở các chùa:
Tượng Phổ Hiền này hiện tại là tượng to nhất và cao nhất trên thế giới, hơn nữa là một kiệt tác trong ngôi nhà nghệ thuật Phật giáo.
 Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi Bạch Tượng ở tịnh xá Ngọc Vạn (Khánh Hòa)
 Tượng Bồ Tát Phổ Hiền cao 3,5 mét - chùa Tản Viên (huyện Ba Vì - Hà Nội)
 Ban Phổ Hiền Bồ Tát ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh)
 Ban thờ Phổ Hiền Bồ Tát chùa Vĩnh Nghiêm (Đức)
 Tượng Phổ Hiền Bồ Tát tại chùa Bà Đá (Hà Nội)
 Ban thờ Phổ Hiền Bồ Tát tại chùa Vạn Phật (TPHCM)

Bùi Hiền

TIN, BÀI LIÊN QUAN

Bùi Hiền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z