Tag: chú đại bi

Sự tích Thần chú Đại bi và vì sao người ta không ăn thịt trâu bò?

Ở Trung quốc có câu chuyện nhân gian vẫn kể là một làng nọ cả làng làm nghề sát sinh, chài lưới săn bắn thú vật tiếng kêu của sinh linh bị sát hại vang đến tận trời. Đức Quán Thế Âm thương xót đã thị hiện làm một thiếu nữ xin đẹp bán cá ở chợ.
16:53 13/12/2019

Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngắn gọn

Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh.
09:00 08/12/2019

Bước đầu trì tụng chú Đại Bi nên làm thế nào?

Chú Đại Bi là thần chú do Quán Thế Âm Bồ Tát nói tại pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chú Đại Bi có thể tẩy trừ phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh.
08:44 18/11/2019

Nước Đại bi khiến cho thai nhi đã chết sống lại

“Nếu như yêu cầu tự mình hoặc là người khác tiêu tai thoát nạn, hết bệnh khổ nhất định phải sớm tối tụng niệm một quyển kinh A Di Đà, bảy biến chú vãng sanh, vài trăm câu Thánh hiệu A Di Đà Phật, nếu như người không biết tụng kinh A Di Đà, thì chỉ niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật cũng được".
08:56 07/10/2019

Câu chuyện diệu kỳ về chú Đại bi và chú Dược sư giúp vượt qua bệnh tật

Chuyến Hành trình đến với Tứ Động Tâm - Đất Phật Ấn Độ lần thứ 4, bên cạnh những cảm xúc bồi hồi gắn với từng nơi chốn thiêng liêng, ấn tượng sâu sắc còn nằm ở những câu chuyện từ những nhân vật là khách tham gia chuyến đi này.
11:05 30/09/2019

Cô gái hát "Thần chú Đại bi" cực hay

Chú Đại Bi được biết đến với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni (Great Compassion Mantra hay Da Bei Zhou) là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ VII - Nguồn Internet
09:06 04/09/2019

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Những người hành trì Phật giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ đề tâm.
17:53 25/08/2019

Trì tụng chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Người tụng thần chú Đại bi là nhằm giúp cho tam nghiệp gở bỏ nghiệp lực tham sân si của chúng sanh, tiến đến bờ giác... Vì vậy khi muốn tụng thần chú phải phát nguyện, công cứ theo thời biểu sinh hoạt trong gia đình; đến giờ tụng kinh thì tụng kinh, đến giờ làm việc thì làm việc, đến giờ ăn thì ăn…
14:30 18/07/2019

Cách thức trì niệm chú Đại bi

Trì niệm chú đại bi nhưng hay mơ thấy các cảnh giới lạ, dễ khóc, chóng mặt, đau đầu là do bệnh thân hay do bị chú hành?
19:53 13/07/2019

Nên niệm chú Đại Bi như thế nào cho đúng?

Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm.
13:43 02/07/2019

Cách hành trì 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi (Phần 2)

Sự nhiệm màu của chú Đại Bi đã được minh chứng nhưng nếu chỉ tụng mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì cũng khó có thể đạt được ý nguyện và ngược lại, nếu chỉ hành trì thủ nhãn mà không trì niệm thì cũng như không làm gì cả.
20:00 17/05/2019

Cách hành trì 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

Sự nhiệm màu của chú Đại Bi đã được minh chứng nhưng nếu chỉ tụng mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì cũng khó có thể đạt được ý nguyện và ngược lại, nếu chỉ hành trì thủ nhãn mà không trì niệm thì cũng như không làm gì cả.
16:00 07/05/2019

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ“.
20:00 02/05/2019

Nhìn lại lịch sử vương quốc Đại Lý thông qua các tác phẩm Điêu khắc Phật giáo

Vương quốc Đại Lý (大理國), một vương quốc của người Bạch đã từng tồn tại từ năm 937-1253, ngày nay là tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Hoa, phía bắc Myanmar, Lào, Việt Nam, và một phần phía tây của Bắc Bộ Việt Nam. Vương quốc Phật giáo này tồn tại cùng thời với Triều Tống (907-1279)
10:34 08/03/2019

Nghe chú Đại Bi có tác dụng gì?

Ở Việt Nam, các chùa thường trì tụng chú Đại Bi trong các thời kinh. Người Phật tử nào cũng đã từng đọc qua bài kinh chú Đại Bi, tuy nhiên người hiểu ý nghĩa và lợi ích của việc trì chú này thì rất ít.
18:51 26/01/2019