Phật Giáo

Chư tôn đức các trường hạ phía Đông Hà Nội đỉnh lễ đức Đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Thứ năm, 03/09/2014 | 11:09

Ngày 08/08/Giáp Ngọ (01/09/2014), đại diện Ban Thường trực GHPGVN Tp.Hà Nội và Chư tôn đức tăng, ni hành giả an cư thuộc các Trường hạ phía Đông của Thành phố đã về đỉnh lễ đức Đệ tam Pháp chủ nhân dịp kết thúc khóa Hậu An cư của các Trường hạ PL.2558 – DL.2014.

HT.Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN Tp.Hà Nội dẫn đầu đoàn cùng Chư tôn đức BTS GHPGVN Tp.Hà Nội, Chư tôn đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự các Trường hạ: Tổ đình Võ Lăng, Tổ đình Hưng Khánh, Tổ đình Mậu Lương, Tổ đình chùa Thầy, Tổ đình Thuần Nghệ, Tổ đình Lại Yên, Tổ đình Hội Xá, chư Tăng an cư tại Tổ đình Quang Lãng – Viên Minh đã ra đỉnh lễ đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. 
 
Chư tôn đức tăng, ni bái tạ Pháp trong 3 tháng an cư, các Trường hạ của Phật giáo Hà Nội đã nương vào đức Đệ tam Pháp chủ để an cư. Hôm nay các vị tôn đức hành giả an cư về bái tạ Ngài và nhân dịp sắp tới ngày Tự Tứ cũng ra hành lễ khánh tuế Tăng Lạp đức Pháp chủ, kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ đức Pháp chủ thân tâm thường an lạc, cửu trụ Sa Bà, làm bóng cây đại thụ cho Phật giáo Việt Nam nói chung và tăng, ni GHPGVN Tp.Hà Nội nói riêng được ân chiêm công đức.
 
Nhân dịp này, Ngài cũng có đôi lời pháp nhũ khuyến tấn tăng, ni hành giả an cư như pháp như luật trong 3 tháng an cư đã thành tựu, nay chuẩn bị tới những ngày hành đạo và Tự tứ như pháp. Ngài cũng khuyến tấn tăng, ni trên bước đường hành đạo, lấy Giới luật nghiêm thân và chú trọng việc hoằng pháp độ sinh, làm lợi ích cho đạo Pháp, cho quốc gia xã hội. Chư tôn đức tăng, ni đã nguyện y giáo phụng hành, nương theo lời dạy bảo của Ngài để tu tập trong Chính pháp nhằm báo đáp hồng ân của đức Pháp chủ.
 
 
 
 

Tin, ảnh: Diệu Tường

Diệu Tường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z