Tag: chữ Vạn trong Phật giáo

Ý nghĩa của chữ 'Vạn' trong Phật giáo

Chữ vạn là một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật và nó nằm ngay trước ngực của Ngài. Tuy nhiên, một số kinh điển khác thì lại nói đây là tướng tốt thứ 80 của Đức Phật Thích Ca. Nó biểu thị công đức vô lượng của Phật.
11:35 08/11/2019

Chữ Vạn trong Phật giáo

Trên ngực các pho tượng Phật, trên những bìa sách hay trong những trang kinh sách Phật giáo, ta thường thấy hình chữ Vạn. Vậy ý nghĩa chữ Vạn trong Phật giáo như thế nào, chữ Vạn đó khác chữ Vạn của Hit-le thế nào?
16:36 12/07/2019