Tag: chùa Đông Đại

Ngôi cổ tự có kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới tại Nhật Bản

Chùa Đông Đại, tiếng Nhật là Todai-ji (Đông Đại tự - 東大寺), là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Nhật Bản, và là một thắng cảnh, điểm du lịch tâm linh rất quan trọng ở Nara. Chùa có Đại Phật Điện, chính điện chùa là kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới.
10:46 29/03/2019