Tag: Chùa Phước Hòa Tây Ninh

Tâm thư kêu gọi cúng dường xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Phước Hòa

Chùa Phước Hòa, ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được xây dựng năm 1952, đến nay theo thời gian, ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng rất cần sự trợ duyên cúng dường. Vì vậy mong quý Phật tử xa gần, quý Đạo hữu phát tâm tùy hỷ cúng dường cho công trình Phật sự.
14:09 11/09/2019