Tag: chùa Ruộng Lớn

Chùa Ruộng Lớn: Ngôi chùa độc đáo với cổng hình cây tre

Chùa Ruộng Lớn hay còn được gọi là chùa Hiển Mật nằm ở xã Bảo Vinh, Long Khánh, trong một vùng thôn quê hẻo lánh. Ngay cổng chùa đã là một sự khác biệt so với các ngôi chùa khác, đó là mô phỏng chiếc cổng tre, thay vì cổng tam quan đường bệ.
08:54 03/09/2019