Tag: chùa Tam Chúc Hà Nam Vesak 2019

Xây chùa to đồ sộ để làm gì?

Đây là câu hỏi của Phật tử và đạo hữu đặt ra khi Việt Nam ngày càng nhiều chùa đồ sộ. Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu văn hoá, dịch giả Đào Văn Bình từ California chia sẻ quan điểm về chùa và Phật giáo đương đại. Bài viết, văn phong thể hiện quan điểm chính kiến của tác giả. Trân trọng giới thiệu.
10:48 05/03/2019