Tag: chùa Tăng Phúc cổ tự

Lễ cung rước tôn tượng Phật tại Tăng Phúc cổ tự

Ngày 30/6/2019 (28 tháng 5 năm Kỷ Hợi), chư Tăng bản tự cùng bà con Phật tử địa phương long trọng cung rước tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về an vị tại khuôn viên chùa Tăng Phúc Cổ Tự, Nam Định.
14:22 01/07/2019