Phật Giáo

Chùa tháp Phổ Minh - Nam Định sẽ được triển khai trùng tu trong năm 2013

Thứ năm, 12/11/2013 | 10:41

Ngày 09/11/2013, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 409/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, tỉnh Nam Định

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo triển khai ngay việc tu bổ, tôn tạo 3 điểm di tích quốc gia đặc biệt trong đó có chùa tháp Phổ Minh. Thông báo cũng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ UBND tỉnh Nam Định thực hiện các dự án trên.
 Tháp Phổ Minh - Nam Định

Thông báo cũng nêu rõ Bộ VHTT&DL có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch và thực hiện khai quật khảo cổ di tích lịch sử - văn hóa thời Trần trong các năm 2014, 2015 phù hợp với các điều kiện về thời tiết, bảo đảm đến cuối năm 2015 có đủ thông tin, cơ sở khoa học để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội và lập phương án bảo tồn phù hợp với các di tích.

PV

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z