Tag: chùa việt cổ

Chùa Bảo Sái tọa lạc tại vách núi Yên Tử

Chùa Bảo Sái tọa lạc trên vách núi Yên Tử, Thiền sư Bảo Sái cũng là đệ tử đầu tiên của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Được vua Trần Nhân Tông dạy về triết lý của Nhà Phật được Ngài nghiên cứu trước khi Ngài viên tịch. Bảo Sái có công trong việc coi sóc ấn hành Đại Tạng Kinh triều Trần.
18:03 09/09/2019

Hoài niệm về những ngôi chùa xưa

Ngoài sân chùa, dưới những tán cây cao, có nhiều những ngôi mộ xưa bằng đá ong ẩn dưới các đám cỏ và hàng hàng lớp lớp các loại dây leo. Bên trong chùa là Phật, khói hương và những người còn sống; bên ngoài chùa là cây cao và cỏ dại, mưa, và những người đã chết tự những năm không ai còn nhớ.
20:00 01/04/2019