Trúc Lâm Tà Lùng - ngôi chùa ở biên cương Tổ quốc
08:00 - 01/01/1970
Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 6 ngôi chùa, trong đó có 4 ngôi chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa các cấp. Đặc biệt, hai ngôi chùa được xây mới là Trúc Lâm Bản Giốc và Trúc Lâm Tà Lùng đã trở thành những địa chỉ tâm linh nơi phên dậu biên cương của Tổ quốc.
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ