Phật Giáo

Chùm ảnh đẹp về tự viện Phật giáo ở đất nước Bhutan

Thứ năm, 25/08/2017 | 16:51

Giới thiệu chùm ảnh đẹp về tự viện Phật giáo trên đất nước Bhutan.

Bích họa chư Phật, chư Bồ tát trong một tự viện Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Đức Liên Hoa Sinh, bậc Thầy hoằng dương Phật giáo tại Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Kiến trúc tại một tự viện Phật giáo ở Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Tự viện Punakha, Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Mô hình một tự viện Phật giáo tại Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Tự viện Tashichho, Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Chư tăng tại Vương quốc Bhutan/Nguồn: Lama Kinleytshe
Thành phố bình yên trong lòng thung lũng/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Đèo Dochula, Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
 

La Sơn Phúc Cường
La Sơn Phúc Cường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z