Phật Giáo

Chùm ảnh một ngày tu học tại Trường hạ lớn nhất cả nước

Thứ năm, 17/06/2016 | 13:54

Trên 400 tăng, ni đang an cư, Trường hạ tại cơ sở mới của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM đã trở thành Trường hạ tập trung lớn nhất trong cả nước. Đây là mùa hạ đầu tiên được tổ chức tại cơ sở Lê Minh Xuân sau thời gian hơn 3 năm xây dựng. 

Ngoài các thời khóa tu ập thường ngày như tụng kinh, kinh hành, các hành giả an cư còn được sự giảng dạy của Chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành về Kinh, Luật, Luận như: trích giảng Kinh Trường bộ, tiếp cận kinh điển Đại thừa, kinh Pháp Bửu Đàn, đại cương Abhidhamma, Kinh Pháp Hoa, các chuyên đề Phật học, Phật học ứng dụng, Thiền và sức khoẻ, đại cương giới luật, nghi lễ thiền môn.

Các sinh hoạt từ khi mới nhập nội trú cho đến nay đã dần đi vào nề nếp làm cho không khí trường hạ giờ đây càng trang nghiêm thanh tịnh.

Xin giới thiệu chùm ảnh sinh hoạt hàng ngày tại trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM cơ sở Lê Minh Xuân:
Đánh bảng báo hiệu giờ công phu khuya.
Sắp xếp kinh chuẩn bị cho thời công phu khuya.
Nghi thức công phu khuya được sắp đặt ngay ngắn.
 Kinh hành trang nghiêm từ Tăng xá ra chính điện.
Bắt đầu thời công phu khuya.
 
 
Kinh hành trở về Tăng và Ni xá sau thời công phu khuya.
Dọn dẹp vệ sinh.
Ban trai soạn chuẩn bị cho buổi ăn sáng.
Tăng ni sinh tự bảo quản khay dùng cơm.
 
Giờ học Phật pháp.
Kinh hành về Tăng xá sau thời khóa học Phật pháp.
Chuẩn bị cho buổi ngọ.
 
Kinh hành.
 
 
Lớp học buổi chiều của tăng ni sinh khóa 11B
Trong khi đó các tăng ni sinh khác đang chấp tác trong khuôn viên trường.
 
Thời công phu chiều.
Thời kinh tối.

Ngộ Dũng
Lớp học buổi chiều của Tăng Ni sinh khóa 11B
Ngộ Dũng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z