Phật Giáo

Chùm thơ trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học

Thứ năm, 23/02/2015 | 13:57

Học đạo lòng ta thỏa nguyện cầu/Xả buông vạn sự chấp gì đâu/Quay về lạc trú nơi tâm Bụt/Tuệ giác tình thương, hạnh phúc giầu

 
 

Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 1 năm 2015
NCPH
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z