Phật Giáo

Chương trình lễ tang Đại lão HT.Thích Quảng Mẫn

Thứ năm, 30/04/2013 | 13:51

Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2013

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG MẪN

 

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng.
- Nguyên Trưởng ban Từ thiện Xã hội TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam tại Hà Nội.
- Nguyên Trưởng Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hải Phòng.
- Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Hải Phòng.
- Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 9, 10, 11
- Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hải Phòng.
- Trụ trì Tổ Đình Nam Hải, Thiên Phúc (Trà Phương), Vĩnh Phúc, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

NGÀY 01/5/2013 (TỨC NGÀY 22/3/QUÝ TỴ)

8h00 - Thỉnh Chư Tăng vân tập.

8h45 - Hiếu quyến ra lễ Tăng.

9h00 - Tụng kinh trì chú nhập kim quan.

10h00 - Lễ thụ tang.

10h00 - 10h30 - Tuần cúng Tổ, cúng Giác linh.

11h00 - Trai Tăng.

13h00 - Lễ viếng.

14h00 - 17h00 - Khóa lễ cầu siêu.

17h00 - Khóa niệm Phật cầu siêu.

Ngày 02/5/2013 (Tức ngày 23/3/Quý Tỵ)

4h00 - Khóa lễ cầu siêu.

5h00 - Khóa niệm Phật cầu siêu.

6h00 - Tiểu thực.

7h00 - Tuần cúng Phật.

8h00 - Lễ viếng.

9h30 - Khóa lễ cầu siêu.

10h30 - Tuần cúng Tổ + cúng Giác linh.

11h00 - Trai Tăng.

13h30 - Lễ viếng.

14h00 - 16h30 - Khóa lễ cấu siêu.

17h00 - Khóa niệm Phật cầu siêu.

NGÀY 03/5/2013 (TỨC NGÀY 24/3/QUÝ TỴ)

4h00 - Khóa lễ cầu siêu.

5h00 - Khóa niệm Phật cầu siêu.

6h00 - Tiểu thực.

7h00 - Tuần cúng Phật.

8h00 - Lễ viếng.

9h00 - Khóa lễ cầu siêu.

10h30 - Tuần cúng Tổ + cúng Giác linh.

11h00 - Trai Tăng.

13h30 - Lễ viếng.

14h00 - Khóa lễ cầu siêu.

17h00 - Khóa niệm Phật cầu siêu.

19h - 22h00 - Đàn Mông Sơn Thí thực.

NGÀY 04/5/2013 (TỨC NGÀY 25/3/QUÝ TỴ)

4h00 - Khóa lễ cầu siêu.

5h00 - Khóa niệm Phật cầu siêu.

6h00 - Tiểu thực.

7h00 - Tuần cúng Phật.

8h00 - Chính thức cử hành Lễ truy điệu và hành táng.

(Có chương trình riêng)

11h00 - Trai Tăng.

12h00 - Hoàn mãn.

 

BAN LỄ TANG

 

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z