Chương trình Pháp hội của ngài Gyalwa tăng đoàn Phật giáo Drukpa tại VN

Thứ năm, 09/12/2017 | 17:37

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 03/01/2018: tại Quan Âm Tu Viện, số 394 Trường Sa, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 35176181.

- Ngày 01/01/2018, từ 8:30 đến 17:00: Giảng pháp & Lễ hỏa tịnh, Lễ quán đảnh cộng đồng Mandala Tara, khai đàn khóa chuyên tu trì tụng một triệu biến thần chú Tara (khuyến khích Phật tử tham gia pháp hội đăng ký phát nguyện trì chú Tara và ăn chay), Vũ điệu Hộ pháp Kim cương và lễ phóng sinh để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

- Ngày 02/01/2018, từ 09:00 đến 16:00: tiếp tục khóa chuyên tu trì tụng một triệu biến thần chú Tara

- Ngày 03/01/2018, từ 14:00 đến 17:00: Giảng pháp & Lễ quán đảnh cộng đồng Mandala Phật trường thọ (Amitayus), Lễ Hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà nhân lễ vía của Ngài.

Ngày 05/01/2018: chia sẻ pháp thoại và tọa đàm với Hội Nữ Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh (HAWEE)

- Thời gian: từ 14:00-17:30

- Địa điểm: Khách sạn Rex, đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM 

- Chủ đề: Làm Kinh doanh với Tâm An Lạc

- Số lượng thính chúng: 400 người (số lượng có giới hạn, vui lòng gọi điện thoại đăng kí để nhận thư mời và biết thêm thông tin về buổi tọa đàm. Người phụ trách: Vũ Mai Quế-Chánh Văn phòng Hội Nữ Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh: 090 3920127, hoặc Sư cô Đức Khánh: 0941 888 585)

Ngày 06/01/2018: chia sẻ pháp thoại với thính chúng Chất Lượng Cuộc Sống 

- Thời gian: từ 14:00-17:00

- Địa điểm: Soul Academy, số 214-216 Pasteur, Q.3, Tp. HCM 

- Chủ đề: Cân bằng đời sống theo lời Phật dạy.

- Số lượng thính chúng: 400 người (số lượng có giới hạn, vui lòng gọi điện thoại đăng kí để nhận thư mời. Người phụ trách: Lê Tấn Dũng: 093 375604 hoặc Sư cô Đức Tâm: 0913 808 338)
     
Ngày 07/01/2018: chia sẻ pháp thoại với giới trẻ khóa tu Gieo Hạt Từ Tâm 

- Thời gian: từ 14:00-17:00

- Địa điểm: Quan Âm Tu Viện, số 394 Trường Sa, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

- Chủ đề: Để trở thành Phật tử trong thế kỉ 21

- Khách mời: Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ
 
- Số lượng thính chúng: 600-700 (số lượng có giới hạn, vui lòng gọi điện thoại để đăng kí tham gia. Điện thoại văn phòng chùa: 028 35176181, Sư cô Đức Tuệ: 0909492995)

Ngày 09/01/2018, từ 8:30-16:00: Lễ quán đảnh cộng đồng Mandala Phật Dược Sư, Tạ đàn Dược Sư 49 ngày, Lễ quán đảnh Tara và Vũ điệu Hộ pháp Kim cương cầu nguyện quốc thái dân an tại Chùa Phổ Quang (Nại Hiên Đông), số 93 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. Trụ trì: Tỳ kheo Thích Huệ Trí, ĐT: 01234567113 

TM. BAN TỔ CHỨC
SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ ĐỨC
TRỤ TRÌ QUAN ÂM TU VIỆN TP.HCM
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ