Phật Giáo

Chương trình tưởng niệm 20 năm ngày viên tịch và Hội thảo khoa học về đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Thứ năm, 12/11/2013 | 08:29

Ngày 8/12/2013 (06/11/Quý Tỵ): 7h30: Thỉnh ba hồi chuống – trống. 8h00: Cử hành lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐAI LỄ TƯỞNG NIỆM 20 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ ĐỨC ĐỆ NHẤT PHÁP CHỦ GHPGVN – HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN

*Ngày 6/12/2013 (04/11/Quý Tỵ)

- 08h00: Thỉnh ba hồi chuông – trống
- 09h00: Cúng Phật đại chúng
- 10h00:         Cúng lịch Đại Tổ sư
- 11h00: Thụ trai
- 14h30: Khóa tụng kinh A Di Đà Cầu siêu
- 16h00: Lễ an vị Tượng đài liệt sỹ (tại xã Đồng Hướng)
- 17h00: Đăng đàn Mông sơn thí thực
- 19h00: Lễ phóng đăng cầu nguyện hòa bình

*Ngày 7/12/2013 (05/11/Quý Tỵ)

- 06h30: Thỉnh ba hồi chuông – trống
- 07h00: Đăng đàn thụ giới (Giới đàn Đức Huy)
- 11h00: Thụ trai
- 15h00: Giảng pháp
- 16h30: Khai giảng phòng triển lãm di vật - ảnh
- 17h30: Tiểu thực
- 18h30: Văn nghệ
- 19h30: Trao quà từ thiện
- 20h00: Lễ ra mắt Ban Văn hóa TW GHPGVN
- 21h00: Lễ nhiều đăng quốc thái dân an

*Ngày 8/12/2013 (06/11/Quý Tỵ)

- 7h30: Thỉnh ba hồi chuống – trống
- 8h00: Cử hành lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)
- 09h00: Chụp ảnh lưu niệm
- 09h30: Hội thảo khoa học
- 11h30: Cúng dàng trai tăng
- 14h00: Hội thảo khoa học
- 16h30: Hoàn mãn.

Đại lễ tưởng niệm 20 năm ngày viên tịch và Hội thảo khoa học về đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN năm nay được tổ chức tại Ninh Bình do GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z