Phật Giáo

Cơ cấu và thành phần nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Thứ năm, 17/10/2013 | 10:44

Chuẩn y nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 99 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN làm Trưởng ban

- Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);
- Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Xét tờ trình ngày 26/7/2013 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chuẩn y nhân sự Ban TTTT Trung ương GHPGVN Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 99 thành viên. Ban TTTT Trung ương gồm có 01 (Một) Trưởng Ban, 02 (Hai) Phó Ban và các Phó Ban khác, Chánh Văn phòng và các ủy viên.

Trong đó:

- Chư Tăng: 64 vị
- Chư Ni: 04 vị
- Cư sĩ, phật tử: 31 vị (nam: 27 vị, nữ: 04 vị)
- Nhân sự nhiều tuổi đời nhất sinh năm 1941
- Nhân sự ít tuổi đời nhất sinh năm 1992

Ban TTTT Trung ương GHPGVN hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban TTTT Trung ương và pháp luật Nhà nước.

Với cơ cấu tổ chức như sau:

- Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông: là cơ quan thường trực của Ban, có quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban. Ban thường trực gồm Trưởng Ban, và một số thành viên thường trực của Ban.

- Hội đồng chuyên môn: Là cơ quan tham mưu và giúp việc trực tiếp cho Ban trong lĩnh vực chuyên môn về thông tin truyền thông.

- Hội đồng cố vấn: Là cơ quan hỗ trợ, tư vấn cho Ban Thường trực để thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thông tin Truyền thông.

- Văn phòng Ban: bao gồm các bộ phận Tài chính, Kế toán, Kiểm soát, Pháp lý, Công nghệ thông tin… là cơ quan giúp việc của Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông, có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp địa phương), các thành viên của Ban Thông tin Truyền thông thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban.

- Các Phân Ban của Ban Thông tin Truyền thông đảm trách từng công tác chuyên ngành về thông tin, truyền thông của Ban được thành lập theo quyết định của Ban thường trực Ban Thông tin Truyền thông.

Phương Bối

TIN, BÀI LIÊN QUAN

Phương Bối
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z