Tag: có nên thủ dâm không

Thủ dâm có tội gì không, có bị quả báo không?

HỎI: Hành vi thủ dâm ban đầu có tính bản năng, ngay đây hành vi này chưa thể xem là tà dâm. Nhưng nếu về sau chúng ta không biết tự chủ và chuyển hóa dục vọng để dẫn đến tình trạng lạm dụng hay nghiện thủ dâm thì đó chính là tà dâm.
13:21 30/07/2019