Tag: cộng nghiệp

Phụ nữ cần làm gì để tích phúc cho con?

Người mẹ biết tu tập, tích phúc báu thì người mẹ ấy chính là nguồn sinh ra phước báu cho con cái. Người con được cộng hưởng, được chia phúc báu đó. Cho nên người mẹ phải biết tu tập, biết sám hối, giữ giới, tích phúc báu thì con cái của mình mới trở thành người tốt, lợi ích cho nhân quần xã hội.
09:48 14/10/2019

Thi sĩ Du Tử Lê: Người con của đất Kim Bảng – Hà Nam đã về cõi vô thường

Trái tim nhà thơ Du Tử Lê vừa ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút tối thứ hai 7-10 (theo giờ Mỹ) tại nhà riêng của ông ở Garden Grove (Mỹ), hưởng thọ 77 tuổi, theo thông tin từ người nhà phát đi trên trang cá nhân hôm 7/10/2019.
09:19 11/10/2019

Lời Phật dạy về cách chấm dứt 'đời cha ăn mặn, đời con khát nước'

Muốn chấm dứt cái hậu quả ‘cha ăn mặn, con khát nước’ truyền xuống từ trong gia đình, chính mình phải tu tập chuyển hóa bản thân để cộng nghiệp gia đình sẽ chấm dứt trong đời mình và không còn tiếp tục cho đến đời sau.
12:00 21/07/2019